می گن آخر الزمون شده ... واقعا راست می گن دیگه...هیپنوتیزم

از مدرسه اومدی می گی مامان چشمهاتو ببند ...مژه

می خوام یه چیزی نشونت بدم چشمک

خب حالا باز کن

دو تا ستاره کوچولو تو دستته لبخند

می گم بده ببینم ........چقدر قشنگن.........

می گی نه تو دست من ببین!!! دوستهام بهم دادن...

اگه مامان خوبی باشی یکی از این ستاره ها رو  می دم به تو!!!فرشته

- مگه من مامان خوبی نیستم؟!گریه

نه باید بهتر باشی و همه حرفهای منو گوش بدیمشغول تلفن

همش نگی بخور بخور

همش نگی بنویس بنویس

همش نگی زود باش دیر شد

شب نگی بخواب   صبح نگی پاشو !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

به منم بگو شما ...چرا بهم می گی تو ؟؟؟!!!

- چشم من به شما می گم شما ولی شما هم لطف کنید و به من بگین شماخنثی

من که همیشه به تو می گم شما!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!تعجب