سلام به گل خوشبوی زندگیقلب

امروز حالت کمی بهتر شده و تبت قطع شده ولی هنوز شکم درد داری و آنتی بیوتیک هم می خوریآخ

دیروز میگی مامان می دونی چقدر شکمم درد می کنه؟

میگم چقدر ؟ میگی این فرش رو نگاه کن ...دیدی ؟ از این فرش تا خدا شکمم درد می کنه!!!تعجب

وقتی تب داشتی مرتب بهت استامینوفن می دادم و تو می گفتی چقدر باید از این شربت بخورم خسته شدم دیگه!زبان

منم بهت می گفتم این شربت تب بره!مشغول تلفن

- یعنی تب من رو می بره خون می آد؟!سوال

خدا می دونه چقدر از خون وحشت داری ! حتی اگه یک هزارم قطره خون باشه!!

مشکل دیگه عقب موندن  از درس هاست ...

چون دو روز غایب بودی و معلم مهربونتون تو هر دو روزش تدریس حرف جدید داشتن!فرشته

حروف    ه  و چ

خدا به داد من برسه!!!استرس

پ.ن : امروز خبر تولد یه ثنا کوچولوی تازه هم رسیدهورا

تولدش مبارک باشه خیلیبغل