سلام به خانوم کوچولوی عسلم

چند روز پیش قرار بود از طرف مدرسه برین اردوsmile

کجا؟

سینمای چهار بعدی تو پارک نهج البلاغهsmile

از شب پیش سفارش انواع خوراکی ها رو دادی ..شیر کاکائو و پفیلا گوجه فرنگی و چوب شور و ...smile

و مسلما خیلی خوشحال بودی و برای رفتن به مدرسه لحظه شماری می کردی!!smile

صبح در حالیکه شاد و شنگول بودی ..همش می رفتی تو اتاقت و با ماشین حساب مشغول بودی و

بعد رو کاغذ چیزهایی می نوشتی!

می گم ثنا داری چیکار می کنی ..بدو الان سرویس میاد..

می گی :

مامان دارم حساب می کنم که تو اردو چقدر باید شادی کنم

ببین با توجه به تقویم مدرسه و عکس مربوط به اردو , من حساب کردم که باید

۵۶% شادی کنم!smile

- عجب حساب دقیقی ؛ فقط حواست باشه یه دفعه کم و زیاد نشه!!

تو سینما هم فیلم شرک رو نشون داده بودن و از قرار معلوم حسابی جیغ و داد کشیده بودین !

دیگه نمی دونم تونستی ۵۶% شادی کنی یانه؟!

 خوراکی هارو هم نتونستین بخورین چون اجازه ندادن ببرین تو!