سلام خانم کوچولو

امروز از ساعت ٨ صبح بیدار شدی و مرتب می گی زود باشین باید بادبادک درست کنیم

الان شب میشه و من باید بخوابم اونوقت فردا باید بدون بادبادک برم مدرسه !

خانم معلممون گفته حتما شنبه همه بادبادک بیارن ، می خواهیم با هم بازی کنیم...

شادی کنیم...

خلاصه این که منم نمیدونم چه جوری بادبادک درست می کنن !

منتظریم بابایی از خواب شیرین صبحگاهی بیدارشن و ما رو در این امر مهم یاری بدن !

چون دیشب کل میدون منیریه رو به دنبال لباس باله ایده آل برای شما خانم کوچولوی محترم بودیم

 و کمی تا قسمتی خسته شدیم

البته برگشتنی هم در ترافیکی جانسوز گرفتار آمدیم و طبق معمول مورد حمله شیطنت های شما

قرار گرفتیم و ناچارا برای آرام شدنتان به انواع قصه گویی ها و بازیهای از نوع ماشینی پرداختیم!

هر چند که باز هم از حملات غافلگیرانه شما در امان نبودیم  و سر و دست و گوش و...

هرچه دم دستتان بود نوازش می کردید ...البته از نوع مخصوص خانم کوچولو ! Flower

الانم میگی بابای مهربونم ، تو بهترین بابایی ...میآیی بادبادک درست کنیم?!چشمک