سلام عزیز دلم ...همین الان از مدرسه زنگ زدن و خبر دادن تو تب داری و مریض شدیناراحت

نمی دونم چرا یه دفعه اینجوری شدی ...صبح که بیدار شدی حالت خوب بود

حالا زنگ زدم بابایی بیاد دنبالت ...اینم از معایب دوری مدرسه است دیگه

اگه نزدیکت بودم هر موقع لازم میشد سریع می اومدم پیشت...بغل

خانمی که زنگ زده بود می گفت چند تای دیگه از بچه ها هم مریضن که داریم به خانواده هاشون

اطلاع میدیم تا بیان دنبالشون

صبح بابایی می گفت این راننده تون بدجوری سرما خورده ...البته چند روزی

هست که مریضه ...فکر کنم کار کار خودشه قهر

آره خانم کوچولو بازم برنامه ما شروع شد ... خدا به خیر بگذرونه