شب ؛ قبل از خواب :

- مامان یه سوال دارم...

بپرس عزیزم

- چرا خونه ما دزد نمی آد؟؟؟!!!تعجب

بله ؟؟سوال

- آخه مگه دزدا نمی رن بعضی خونه ها دزدی کنن ...پس چرا خونه ما نمی آن ؟!

خب...چون دزدها خونه هایی می رن که خالیه و آدمهاش رفتن بیرون !

- وقتی شب شد و همه خوابیدن که می تونن بیان , از پنجره بیان بالا و یواشکی برن تو خونه ...شیطان

نه نمی تونن چون می ترسن ما بیدار شیم ! تازه نگهبان هم جلوی در هست .

- اگه اونم خوابش ببره چی؟!نگران

- اگه...

- اگه...

ثنا جون عزیزم اصلا دیگه هیچ دزدی وجود نداره ....همه آدمها تصمیم گرفتن خوب باشن!!!!!!دروغگو