سلام به شیرین عسلم {#emotions_dlg.e11}

اول از همه بگم که دختر دانشمند من , اونطوری که معلمتون می گفت کنفرانست عالی شده بود...{#emotions_dlg.e11}

آفرین به تو قشنگم ... اما اون روز تا اومدم که بوسه بارونت کنم و بگم آفرین ...

یادت افتاد که فرصت مغتنمی است برای جایزه گرفتن!!!{#emotions_dlg.e21}

اونم نه بعدا ... بلکه همین الان!{#emotions_dlg.e28}

ای بابا ثنا جونم یه کم صبر داشته باش ,‌ حالا کنفرانس بین المللی که نبوده اینقدر شلوغش می کنی !{#emotions_dlg.e40}

بالاخره کوتاه اومدی و ازم قول گرفتی  که فردا حتما حتما جایزه بخرم...{#emotions_dlg.e9}

بابایی هم تایید کردند که بله شما سزاوار یک جایزه جانانه اید!{#emotions_dlg.e5}

و بنده هم اطاعت امر کردم.{#emotions_dlg.e28}

و این گونه بود که این کنفرانس برای ما گران تمام شد!{#emotions_dlg.e30}