کمک!tweety

یکی به دادم برسه از دست این خانوم کوچولو !

آخه واقعا همه بچه ها اینجوری ان؟!سوال

از مدرسه می آی ... کیفت رو پرت می کنی و میگی کفشهامو درآر!از خود راضی

بعدش هم هر چی نازت رو می کشم که زودتر بری دست وروت رو بشوری

 تا مبادا یکی از این میلیونها نوع ویروس مرغی و خوکی و بزی و... رو دستهات بمونه !

گوشت بدهکار نیست که نیست!بامن حرف نزن

یعنی تا همه جای خونه رو سرکشی نکردی , دست شویی برو نیستی!

خلاصه بعد از کلی منت کشی تسلیم میشی و بعد از شست وشو؛ مستقیم میری پای تلوزیون ...

 کارتون انگلیسی بذار! چون اصلا حوصله تلوزیون ایران رونداری!

میگی دوست دارم پشت سرهم کارتون نشون بده و کسی وسط کارتونها حرف نزنه !

و بعد خطاب به من :

ما....ما...ننننننننننننننننننننن...یه چیزی بیار بخورم ولی غذا نباشه , یه چیز بیرونی باشه!خوشمزهبیرونی...

مثل بیسکوییت شکلاتی , آبمیوه , چیپس و...

بله چشم ...داخل کیفت رو که می بینم ...وای بازم تغذیه ات رو نخوردیآخ

خودم رو دلداری می دم که بابا بی خیال! با حرص خوردن تو که این درست نمی شه!

شام هم که نمی خوری مثلا دیشب فقط یه نصفه موز و به لیوان شیر خوردیناراحت

بعد از اونم که استرس خوابیدنت شروع میشه تا بتونی صبح به موقع بیدار شی

ولی زهی خیال باطل وقت تمام

از وقتی میری تو جات هزار بار صدام می زنی:

١- مامان آب بیارلبخند

٢- مامان بیا کارت دارم

- بله ...

 مامان گرممه

- لحافت رو بردار

٣- ما...مان....بیااااا

- بلههههههههنگران

بازم گرممه !

پنجره رو باز می کنم ...ولی سرو صدای همسایه های محترم مشکل ساز میشه ولی چاره ای نیست

۴- ما...مان...زود باش بیااااا

- وای خدای من بله باز دیگه چیه؟چشم

مامان می ترسم خوابهای بد ببینم ...چیکار کنم؟!نگران

- من بهت قول می دم خوابهای خیلی خوب ببینی

مطمئنی؟

- بله قلب

چه جوری مطمئنی؟ مگه تو خدایی؟؟؟!!!!تعجب

- نه ولی مامانها هم همه چی رو می دونن!دروغگو

مثل خدا؟!!!!!

- و من از روی ناچاری : بله

۵- مامان مامان مامانننن....بیا

و من دقیقا این شکلی کلافهبله

مامان من اینجا نمی تونم بخوابم اینجا گرمه

باید برم تو اتاق شما بخوابم!

باشه برو هر جا می خوای برو

فقط بخواب تو رو خدا بخواب

۶- مامان ...اینجا هم گرمه...چیکار کنم؟!

پنجره رو باز کردم و ایندفعه صدای ماشین ها و رفت و آمد داخل کوچه و هوای خیلی سرد...

می گم سرما می خوری ها

نه من دوست دارم سردم بشه و برم زیر لحاف!

٧- مامان عروسکهامم از اتاقم بیار

٨- مامان تشنمه !

٩- مامان قصه بگو!

.......

و بالاخره می خوابی و گاهی به صورت سرو ته و زیر لحاف و کنار پنجره ؛ مثل دیشب!

 

البته سو تفاهم نشه این عکس اتاق خواب نیست ... داخل ماشینه!
به علت کمبود عکس !