موش بیچاره!

خدا رو شکر که ماجرای دندون و هدیه و موشه! به خوبی و خوشی تموم شد ..بغل

البته موش بیچاره از ترسش هر چیز نو دستش می رسید جمع کرد و گذاشت زیر بالش خانوم کوچولو ..هیپنوتیزم

القصه...لبخند

خانوم کوچولو فعلا تا افتادن دندون بعدی سراغی از موشه نخواهد گرفتمژه

و با توجه به تعداد زیاد دندانهای باقیمانده موش بیچاره باید به فکر یه شغل تازه باشه!ابله

/ 1 نظر / 6 بازدید