سه سالگی خانوم کوچولو
وای خدای من یادم که میاد تنم می لرزه نگران
چون واقعا مثل زلزله بودیاسترس
/ 3 نظر / 9 بازدید
پریسا ادیسه

آخی قربونش برم چه عسلی بوده ها. ماشالله. شقايق جونم شيطوني از جفت چشاش مي باره. عجيبه ها!! چند وقته شديدا دلم بچه مي خواد. يه دختر ِ هفت هشت ساله. عجيب مي خواما. تازه نشستم يه سري چيز ميز هم براي بچه نيومده بافتم. فكر كن. اعتماد به نفسي دارم من!

انيس

چقدر شيرين خداي من زنده باشه الهي