خدا

میدونی خانم کوچولو

تو هم مثل بقیه بچه ها خیلی دوست داری بیشتر از خدا بدونی و مرتب می پرسی

خدا کجاست ؟!

منم بهت  می گم :‌ عزیزم خدا تو قلب همه بچه هاست ... خدا بچه ها رو خیلی دوست داره

چون بچه ها خوب خوبندبغل

دیروز که از بینی دوستت خون اومده بود ، تو خیلی ترسیدی و از من پرسیدی :استرس

مامان اون می میره! منم که خندم گرفته بود گفتم نه بابا این چه حرفیه ، چرا بمیره ؟!فرشته

گفتی آخه خون اومد ...مگه خون بیاد آدم نمی میره؟ (تحت تاثیر فیلم ها ! )هیپنوتیزم

گفتم نه عزیزم فقط اگه قلبمون زخمی بشه و خون زیادی بیاد می میریم بغل

جای دیگه ای خون بیاد زیاد مهم نیست ، خوب میشه !فرشتهبغل

گفتی : یعنی اگه یه چیز تیز بخوره بهش ؟!سوال

گفتم :آره دیگه

گفتی : پس خدا چه جوری رفته تو قلبمون که زخمی نشدیم ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
مادر بزرگ

سلام گلابم[قلب] خدا حفظت کنه و خانم بزرگت کنه! [بغل][بغل][بغل]

دائی راد

راسی جواب منو چند وقته نمیدی شقایق ! چرا ؟ چیزی شده؟