پیش خدا

خانوم کوچولوی شیرین زبونم سلاممممممممممممممقلب

دیروز از مدرسه که رسیدی خونه خیلی خسته بودی ... خمیازه صاف اومدی رو مبل دراز کشیدی و

هر چی گفتم اول لباساتو عوض کن و دست و صورتت رو بشور و بعد بیا دراز کش شو !

به خرجت نرفت!خمیازه

یه کمی که از سکوتت گذشت ازم پرسیدی:

مامان همه آدمها وقتی می میرن میرن پیش خدا؟سوال

یا فقط ایرانی ها وقتی می میرن میرن پیش خدا ...؟؟؟سوال

 مثلا اروپایی ها و آدمهای کشورهای دیگه چی میشن؟!!!!!!!

عجیب ترین سوالی بود که تا به حال ازت شنیده بودمتعجب

گفتم عزیز دلم همه آدمها مثل هم هستن و همه هم بعد از مردن میرن پیش خدافرشته

بعد باخنده پرسیدی:لبخند

همه برن پیش خدا ... خدا پیش کی میره!!!چشم

و دیشب فهمیدم که برادر راننده سرویستون فوت کرده و سوالهای تو در همین راستا بودهناراحت

روحش شادفرشته

چند روز پیش هم در سایه وضعیت گل و بلبل سیاسیساکت پرسیدی:

بابایی ... چرا همش تو اخبار می گن آدما رو کشتن ؟ !

کی آدما رو می کشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سوال

 

/ 4 نظر / 25 بازدید
آرشام

سسسسسسسسسسسسسسسلام مامانی گل ومهربون روزت مبارک[هورا][هورا][هورا] ایشاا...که همیشه سلامت و برقرار و خوشبخت در کنار همسر وغنچه زندگیتون سال های سال در شادی چنین روزی رو جشن بگیرید.[قلب][گل]

آرشام

مامانی حتما واسه .....[متفکر] کدومتون شقایق بیدین ؟کدومتون سنا[متفکر].در هر صورت واسه این شیرین عسلم اسپند دود کن... البته من چشم شور نبید...تازه هم به تخته زدم و هم واسه محکم کری به کله مبارک...ولی باز باید اسپند دود کنی..آخه ماشاا...خیلی ناز و خوشگل و تو دل برو و شیرین زبون بید[ماچ]

آرشام

ولی مامانی عجب سوال های ازت پرسیده... من که توش موندم و جوابی ندارم.... البته شما با ما فرق داشته بیدید..ما سی درصدی بیدیم..[ابله] همه میدونند که من مادر زادی هفتد درصد مغزم معیوب بید واسه همین معروف شدیم به ارشام سی درصدی[خجالت] با اجازه و البته با افتخار من شما رو در قلب پیوندهایم جای دادم.[قلب]

آرشام

درسهای گونه گونه هست درس دست یافتن به آب و نان درس زیستن کنار این و آن درس مهر درس قهر درس آشنا شدن درس با سرشک غم ز هم جدا شدن در کنار این معلمان و درسها در کنار نمره های صفر و نمره های بیست یک معلم بزرگ نیز در تمام لحظه ها تمام عمر در کلاس هست و در کلاس نیست نام اوست : مرگ و آنچه را که درس می دهد زندگی است ... فریدون مشیری