دندون

خانوم کوچولوی خوشگل و بی دندونم سلامقلب

دیروز بالاخره دومین دندون جلویی که خیلی وقته لق بود افتاد و تو راحت شدیتشویق

جالبه که همش نگران بودی نکنه گم بشهاسترس

پرسیدم مگه می خوای چیکارش کنی؟سوال

گفتی می گذارم زیر بالشم تا موشه برام جایزه بیاره!هیپنوتیزم

ای بابا به خاطر جایزه هم که شده قصد نداری حقیقت رو قبول کنی و هنوز منتظر موشی!!!متفکر

ای عشق جایزه!!مشغول تلفن

امروزم که یادت بود و رفتی زیر بالش رو دیدی ولی ظاهرا موشه یادش رفته بود جایزه بگذاره و فقط دندون رو برده بود!!زبان

داد و بیدادی به راه انداختی که یا ایهاالناس بیایید که نه دندونم سر جاش هست و نه خبری ازجایزه !!!گریه

و ما برای رعایت حال همسایه ها گفتیم حتما موشه دندون رو علی الحساب برداشته تا فردا جایزه بیاره!!!نیشخند

حالا واقعا نمی دونم ما سرکاریم یا شما ؟!یول

 

پی نوشت : هر چی سعی کردم توضیح بدم که موشی در کار نیست و من همه کاره ام از خود راضی و این موقع شب جایزه از کجا بیارم که فردا صبح زیر بالشت باشه!آخقبول نکردی و گفتی این موشه یه موشی از شهر موشهاست که هر روز صبح میره کلی جایزه می خره و شبها میاد ببینه دندون کی افتاده تا بهش جایزه بده!!!کلافه

گفتم ای کلک!مشغول تلفنگفتی خودت ای کلک!تعجب 

حالا صبح شده و یه چیزی سر هم کردم گذاشتم تو کادو !

خدا به داد موشه برسه ... وقتی که خانوم کوچولو بیدار بشه!!استرس

/ 2 نظر / 17 بازدید
مامان محمد ابراهیم

سلام شقایق جون فرشته مهربون ثنا جون موشه!!! [نیشخند] خوب همیشه باید دست پر باشی[قلب]

سهبا

سلام بر مامان و دختر مهربون . خداييش چقدر شيرينه اين ثناي ما . خدا دلم واسه ديدنش غش ميره !