سلام به خانوم کوچولوی خوشگلم

امروزم خدا یارت بود و مدرسه ها بازم تعطیل!!

آخ که نمی دونم از دست تو چیکار کنمسبز

امروز چهارمین روز تعطیلی هستش و تو هنوز از بازی و کارتون سیر نشدی!!

میگی مامان یه چیزی بگم می دونم ناراحت میشی اما باید بگم!افسوس

و آروم , جوری که خودت هم نشنوی میگی:

من هنوزم مدرسه رو دوست ندارم!!ساکت

من:

- چی گفتی؟!

- من که نشنیده می گیرممشغول تلفن

مامان من از درس خوندن خسته میشمزبان

خوش به حال تو ( بسیار غلیظ و از ته دل )خیال باطل

خوش به حالت مامان ..مدرسه نداری..درس نداری...خیال باطلخیال باطلخیال باطل

حالا کسی ندونه خیال می کنه تو مدرسه نخبگان شب و روز مشغول درس خوندنه این خانوم کوچولو!یول

- آخه عزیزم منم به موقعش درس خوندم و تازه خیلی بیشتر از شما هم خوندم.از خود راضی

مامان کاش من تو بودم و تو من!خیال باطل

خوش به حالت مامان!!!خیال باطل

خوش به حالت مامان!!!خیال باطل

من می خوام بزرگ شدم مثل تو بشم ! بمونم تو خونه!خیال باطل

من تو دلم:

با این آرزوهای خیلی بزرگ و افتخار آمیز حتما یه چیزی میشی تو!!نیشخند

و اما مکالمه ی شب:

من:

ثنا جونم آرزوی تو چیه؟

ثنا:

آرزو دارم وقتی بزرگ شدم یه دختر جوون قد بلند زیبا بشم!

من:

نه این که نشد آرزو! خب به هر حال آدمها بزرگ میشن دیگه! و اولش هم همه جوون هستن!

ثنا:

آرزو می کنم مثل خاله بشم

مثل خاله مهندس بشم

من:

پس می خوای مهندس آرشیتکت بشی..

می دونی که خاله خیلی درس خونده تا به اینجا رسیده ..همیشه نمره هاش عالی بود

تازه مدرسه رو هم خیلی دوست داشت...

ثنا:

آره منم می خوام درست مثل خاله مهندس جوون باشم!

نتیجه گیری:

خانوم کوچولوی ما علاقه زیادی به جوون شدن و جوون ماندن دارن و به شدت از سالخورده شدن گریزان هستننگران

/ 7 نظر / 18 بازدید
مامان یگانه

چه قدر تعطیلی ...واقعا برای بچه ها سخته ....بعد از چند روز تعطیلات مدرسه رفتن مکافات..... دخترا همهشون عاشق زیبایی هستن ...نگران نباش منم یکیش رو دارم..... راستی ثنا جون کلاس چندم؟

نیایش

عزیز دلم در سایت مادران امروز مقاله ای راجع به مدرسه و... هست ![قلب]

مامان ماهین

[قلب][گل]

مامان فرشته ها

الهی پیر شی اما جوون بمونی خانم کوچولوی شیرین زبون[بغل][ماچ]

سعیده

[بغل][ماچ]