گریه وخنده

شب آخر ماه رمضون ، وقتی دعای وداع رو از تلوزیون پخش می کردن ،

 خیلی دلم گرفته بود...تو هم کنارم بودی و پرسیدی برا چی ناراحتم؟

گفتم آخه عزیز دل مامان ، ماه رمضون داره با ما خدا حافظی می کنه ،

 دلم براش تنگ میشه...گریه

و تو که می خواستی با من همدردی کرده باشی ،‌ گفتی : آره .............

چقدر خوب بووووووووود............

هیچی نمی خوردییییییییییییییییی ، غذا نمی خوردییییییییییییییییییی؟!خیال باطل

و من که در اوج احساسات بودم یه دفعه زدم زیر خندهقهقهه

بعدش هر چی خواستم بهت توضیح بدم که بابا معنی ماه رمضون فقط نخوردن نیست !

نشد که نشد...باید صبر کنم بزرگتر شیقلب

/ 3 نظر / 4 بازدید