جواب صریح !

وای خانم کوچولو نمی دونی !!!

واقعا نمی تونی تصور کنی که از وقتی به دنیا اومدی ...سر غذا خوردن چه بلایی سر من آوردی؟کلافه

تازه نه فقط غذا خوردن ، بلکه خوردن هر چیزی به غیر از بعضی شکلات ها و شیر کاکائو!چشمکچشمکچشمک

اونروز هم که باز بشقاب غذا به دست ، مثل آواره ها دنبالت می دویدم ...نگران

 ناچارا و از فرط بیچارگی دست به دامان رشوه شدم!

گفتم : اگه بیای مثل یه دختر خوب ، غذاتو تموم کنیییییییییییییی!هیپنوتیزم

برات یه لیوان شیرکاکائو خیلی خیلی خوشمزه درست می کنم...خوشمزه

و تو بلافاصله گفتی : خب همه شیرکاکائو ها خوسمزه ان !!!

        

/ 2 نظر / 10 بازدید
راد علی

[قهقهه] ای جان این وروجک خوردنی و خدا حفظ کنه خانومی به ما سر نمی زنی [زبان] دلمون تنگیده !