دیروز

سالها به دنبال کلمه دیروز!

هیجان زده بودی و میخواستی که هرچه سریعتر اتفاقی رو که دیروز افتاده تعریف کنی:

مامان مامان.................... یه روزدیگه ..............................یعنی یه روز پشت سرامروز .................

وقتی که هنوز نخوابیده بودیم................................

هنوز امروز نشده بود...صبحم نشده بود .....

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
معلمی در بابلسر(ابتدایی

سلام من که خودم پریروز را دیروز دیروز گفتم[قهقهه]اونم در دانشگاه! فارسی صحبت کردن این سختی ها رو داره[نیشخند]