چشم و هم چشمی!

داشتی با دوستت علیرضا بازی می کردی و در همان حالت هیجان و خوشحالی گفتی:

می دونی علیرضا وقتی شما نبودین ما رفته بودیم سینما..خیلی خنده دار بودلبخند

همش خندیدیمقهقهه

علیرضا : آره ما هم یه فیلم دیدیم که فقط می خندیدیم!از خود راضی

ثنا: نه ما یه فیلم دیگه دیدیم ؛ خیلی خنده دار تر بود!از خود راضی

نمی دونم انگار اسمش دختر خوا بود و پسر بابا!!!

یا پسر بابا دختر خوا!!!

پ.ن: اشاره به فیلم پسر آدم و دختر حواچشمک

/ 3 نظر / 19 بازدید
سمیرا مامان هانا

من عاشق قالب وب لاگت شدم خیلی پاییریه. این خانم کوچولوی شیرین شیطون عاشق هیجان رو ببوس [ماچ]